Dlouhodobé výpůjčky

Akademičtí pracovníci PdF MU mají k dispozici tzv. dlouhodobé výpůjčky.  Nejčastěji se jedná o dokumenty určené pro výuku, bádání a literaturu nutnou k výkonu povolání. Literatura se pořizuje z prostředků katedry nebo grantů, formálně však zůstává majetkem knihovny. 

Jakým způsobem si mohu literaturu zakoupit?

Literaturu lze objednávat přes objednávkové formuláře, kam je potřeba zadat číslo zakázky, ze které se nákup uhradí. 

Pokud si z uvedené zakázky přejete zakoupit publikace i do knihovny, zaznamenejte to prosím v poli “počet kusů” (např. 1 + 1 ks do knihovny).

Pokud jste si literaturu nakoupili sami, je potřeba donést ji na oddělení akvizice a zpracování fondu spolu s paragony či fakturou a zapsaným číslem zakázky, ze které bude literatura uhrazena.

U zahraničních titulů může být doba dodání 4-8 týdnů. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na oddělení akvizice (e-mail: akvizice@ped.muni.cz, tel.: 549 49 3982).

Zadat požadavek na knihu v ČJ Zadat požadavek na cizojazyčnou knihu

Podmínky

  • Po zakoupení literatury a jejím katalogizačním zpracování bude vyučující vyzván e-mailem, aby si připravenou literaturu vyzvedl. Pokud tak neučiní do 1 měsíce od výzvy, bude kniha automaticky dána k využití ostatním zájemcům.  
  • Standardně je dlouhodobá výpůjčka nastavena na 1 rok s možností dalšího prodloužení.
  • Každý vyučující se při výpůjčce také zavazuje zapůjčit krátkodobě tituly z jeho dlouhodobých výpůjček pro potřeby meziknihovní výpůjční služby a čtenářů ÚK. Nejpozději v okamžiku ukončení pracovního poměru musí být publikace vráceny knihovně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info