Open Science

Mezi podmínky rozvoje moderní vědy patří otevřený přístup k informacím (Open Access) a správa a sdílení dat podle FAIR principů. Tyto přístupy se rovněž začínají propisovat do projektových podmínek na mezinárodní i národní úrovni.

Otevřené publikování

Open Access je definován jako bezplatný a neomezený online přístup k vědeckým informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Podmínku Open Access lze splnit nejčastěji těmito dvěma způsoby:

  • Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech​ (OA poskytují vydavatelé)​, nejčastěji spojeno s uhrazením tzv. APC poplatku, který je uznatelným nákladem v projektech.
  • Zelená cesta – autoarchivace, tzn. uložení publikací  v otevřených repozitářích, např. v repozitáři MU​ (OA poskytují autoři). Tento způsob je bezplatný, nutno však dodržet podmínky vydavatele (např. embargo period, fázi rukopisu jako je preprint atd.).

 

  • Platinová cesta – další možností je publikování v otevřených časopisech bez APC poplatků. Jedná se často o univerzitní časopisy.

FAIR/Open data

Výzkumná data by měla být podle open science spravována a sdílena podle čtyř přincipů:

Findable – dohledatelnost. Aby byla data dohledatelná, musí být opatřena kvalitními metadaty a uložena ve vhodných systémech, např. repozitářích.
Accessible – přístupnost. Pokud uživatel data najde, musí vědět, za jakých podmínek je může použít.
Interoperable – interoperabilita. Aby data mohla být zobrazována napříč systémy, jsou uložena v otevřeném a standardizovaném formátu.
Reusable – znovuvyužitelnost. Aby mohla být data znovu využita jinými uživateli, než je autor, musejí být doplněna informacemi o jejich vzniku, způsobu sběru, připojené licenci atd.

FAIR data pak mohou, ale nemusí být otevřená. Ne vždy to je možné, např. pokud se jedná o citlivá data.

Nabízíme

  • pomoc s výběrem vhodného časopisu
  • zjištění podmínek autoarchivace
  • pomoc s plněním repozitáře
  • ověření časopisu z hlediska predátorství
  • pomoc s agendou vědeckých identifikátorů
  • další záležitosti spojené s problematikou otevřené vědy

Mgr. Petra Hromádková

Open Science metodik pro PdF

telefon: 549 49 1667
e‑mail:
Vědecké identifikátory

Vědecké identifikátory

Vědecké identifikátory jsou unikátní číselné či alfanumerické kódy, které umožňují jednoznačně propojit identitu konkrétního vědce s výsledky jeho vědecké práce. Stává se například, že vědec je v různých systémech typu Web of Science, Scopus atd. zapsán různými variantami jména (typicky např. Novák, Novak), což komplikuje dohledání jeho prací. Cílem je tedy zpřehlednit identifikaci autorů a usnadnit analýzu publikační činnosti.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je nezávislý mezinárodní jedinečný identifikátor výzkumníka.

Formát: 0000-0001-2345-6789 nebo http://orcid.org/0000-0001-2345-6789.

Autoři MU mají od 10. 5. 2021 doporučeno zřídit si ORCID a následně jej spravovat (bez aktualizace nedává založení ORCID smysl). Povinností je pak dle pokynu MU evidovat ORCID v aplikaci „Osobní identifikátory“ v agendě Publikace v IS MU.

Jak si můžu ORCID vytvořit?

Nejprve se na stránce https://orcid.org/ přesvědčte, že jste si v minulosti ORCID již nevytvořili. 

Stručný návod
1) Jděte na https://orcid.org/
2) V pravém horním okně klikněte na SIGN IN
3) Dále na Register for an ORCID ID
4) Stránky ORCID jsou i v češtině – v pravém horním rohu lze změnit jazyk

Podrobný návod

ORCID mám již vytvořen, jak s ním dále pracovat?

Smysl má ORCID pouze tehdy, je-li aktuální. Dá se propojit s databázemi Web of Science a Scopus.


Návod k propojení ORCID s ResearcherID (WoS) a Scopus
Návod k vytvoření a používání ORCID a Researcher ID

Researcher ID

Researcher ID je identifikátor společnosti Clarivate Analytics, producenta Web of Science. Je součástí nástroje Publons. Podmínkou přidělení ID je mít alespoň jednu publikaci zařazenou ve WoS.

Formát: ABC-1234-2020, starší varianta A-1234-1999.

Návod k vytvoření a používání ORCID a Researcher ID

Scopus Author Identifier

Scopus Author ID je identifikátor spojený s databází Scopus a uvádí se ve formátu: 12345678900.

Identifikátor je automaticky přidělen každému autorovi, který má v této databázi zařazené publikace. Může se stát, že se jméno autora nepropojí s afilací, pak může být autorovi přidělěno několik různých identifikátorů. Pak je vhodné požádat o sjednocení pod jeden ID prostřednictvím Support Center.

Rozcestník OS zdrojů

Užitečné zdroje

Open Science MUNI – informační portál MUNI k problematice Open Science a Open Access, také YouTube kanál
DOAJ – adresář OA časopisů, možno procházet časopisy i vyhledávat jednotlivé články v OA režimu
DOAB – adresář OA knih
OpenDOAR – adresář akademických a vědeckých OA repozitářů
BASE, CORE vyhledávače akademických online zdrojů v OA režimu
Sherpa/Romeo – databáze podmínek vydavatelů akademických časopisů ve vztahu k autoarchivaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info