Registrace do knihovny

Registrace je bezplatná pro stávající studenty a zaměstnance MU. K využití výpůjčních služeb je potřeba pouze univerzitní průkaz (ISIC, ITIC, zaměstnanecká karta), případně absolventská karta.

Služeb knihovny mohou využívat také zájemci z řad veřejnosti, v tomto případě je nutno registrovat se s občanským průkazem (a částkou 300 Kč). 

Studenti 

Doktorandi

Zaměstnanci

MU

Pro registraci stačí pouze odkliknout souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb MU na adrese: https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska. Registrace je bezplatná. Limit výpůjček:

 • Studenti 30
 • Doktorandi 30
 • Zaměstnanci 50

Absolventi MU

Absolventům MU doporučujeme pořídit si kartu absolventa (vydává rektorát MU), která umožní přístup do knihoven MU zdarma i po ukončení studia. Pak stačí už jen vyplnit přihlášku v jakékoli knihovně MU. Limit výpůjček je 10, součástí je také přístup k e-zdrojům fakulty z PC v knihovně. Upozorňujeme, že přístup k univerzitní Wi-Fi bohužel není možný.

Veřejnost

Ostatní se mohou do knihovny zaregistrovat za poplatek 300 Kč za první rok (poplatek za čipovou kartu) a každé roční prodloužení je pak zpoplatněno 200 Kč. Maximální limit výpůjček je 10. Součástí je také přístup k e-zdrojům fakulty z PC v knihovně. Upozorňujeme, že přístup k univerzitní Wi-Fi bohužel není možný. 

Platí registrace pro všechny knihovny na univerzitě?

Online registrace (pro studenty, doktorandy a zaměstnance) platí ihned pro všechny fakultní knihovny na univerzitě.  Osobní registrace (absolventi, veřejnost) vyžaduje, abyste před prvním půjčením z jiné fakulty danou knihovnu osobně navštívili. Po přihlášení do svého profilu v katalogu zjistíte, do kterých knihoven jste registrovaní.

Co když přeruším studium?

Pokud přerušíte nebo bezprostředně nenastoupíte na navazující studium, registrace přestane platit. Možností je registrovat se pod kategorií "Veřejnost", tzn. s poplatkem 300 Kč, nebo pokud máte alespoň Bc. titul z MU, vyřiďte si Kartu absolventa.

Maximální limit výpůjček se ale sníží ze 30 na 10 a možnost využívat elektronické zdroje budete mít pouze z počítačů v knihovně. Po obnovení studia se opět vracíte do bezplatné kategorie "Student". 

Můžu si půjčovat knihy po ukončení studia?

Registrace v knihovně přestane platit, jakmile ne/úspěšně ukončíte studium. Pokud si nadále chcete půjčovat knihy, využívat počítače a další služby vázané na registraci, musíte si ji obnovit po splnění jedné z podmínek:

 1. Jste-li absolventem MUNI, zařiďte si Kartu absolventa. Upozorňujeme, že ji nevydává knihovna. Při registraci už ji mějte u sebe.
 2. Registrujete se s prvotním poplatkem 300 Kč (následující roční prodloužení 200 Kč) jako "Veřejnost" rovnou na místě v knihovně. 
 3. Kdokoliv se může také stát členem Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Po uhrazení členského poplatku se můžete přijít registrovat do knihovny.

Co můžu v knihovně dělat bez registrace, pokud nemám žádný vztah k MU?

Pokud nejste student, absolvent ani zaměstnanec univerzity, můžete:

 • využívat studijní místa a pomoc knihovníků v hlavní budově knihovny
 • prohlížet knihy dostupné ve studovnách
 • osobně si u výpůjčního a registračního pultu objednat k nahlédnutí knihy ze skladu
 • procházet katalog na vyhrazených počítačích
 • skenovat bez přihlášení na speciálních knižních skenerech

Bez registrace není možné využívat počítače s připojením k internetu. Wi-Fi je přístupná pouze prostřednictvím sítě Eduroam, pokud k ní již máte zajištěn přístup.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info