Seženeme dokumenty potřebné pro studium i výzkum

Zprostředkujeme nákup nových knih a dalších informačních zdrojů (časopisy, e-knihy, pomůcky do výuky atd.) pro váš výzkum, výuku i studium. Výběr literatury musí korespondovat s oborovým zaměřením fakulty. 

Zajistíme výpůjčku z jiné české nebo zahraniční knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Doporučení k nákupu literatury

Každý uživatel knihovny má možnost doporučit k nákupu literaturu z české i zahraniční produkce.  Před zasláním tipu je však nutné ověřit v katalogu, zda daný titul již nemáme ve fondu.

Výzva se týká zakoupení titulů do fondu knihovny (hradí knihovna) i pro účely dlouhodobé výpůjčky vyučujících (hradí si katedry z vlastních prostředků či zakázek a grantů).

Pro doporučení nákupu zahraničních elektronických knih doporučujeme využít službu DDA producenta ProQuest.

České tituly, jejichž vydání se teprve připravuje, je možné doporučovat také přes aplikaci Ohlášené knihy.

Navrhnout titul v českém jazyce Navrhnout titul v cizím jazyce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info